scroll
Introductie
Wat doet WDE?
Samen ontwerpen we een duurzame, leefbare en sociale samenleving voor toekomstige generaties.

Missie

World Design Embassies (WDE) is een missie- en ontwerpgedreven programma waarbij partijen op gelijkwaardige manier samenwerken aan complexe, maatschappelijke vraagstukken. In open coalities van partners verbinden we ontwerpkracht aan nationale transities. Vanuit missies rondom thema’s als gezondheid, veiligheid, mobiliteit, duurzaamheid en inclusiviteit, werkt WDE aan de transitie naar een duurzame, leefbare en sociale samenleving voor ons en de generaties na ons.

Visie

Als aanjager van nationale transities, staat WDE voor de kracht van ontwerp én voor de kracht van domein- en sectoroverstijgend samenwerken. We geloven het vermogen om ‘wat is’ te veranderen in ‘wat we wensen’.

Hoe doen we dat?
Hoe gaan we om met 
elkaar?
onze planeet?
Door het inzetten van ontwerpkracht dragen wij bij aan systeemverandering in onze samenleving en leefomgeving .
van 
naar
lineair
 → 
circulair
van 
naar
groei
 → 
betekenis & waarde
van 
naar
fossiel
 → 
hernieuwbaar
van 
naar
welvaart
 → 
welzijn
van 
naar
polarisatie
 → 
inclusiviteit
Waarom doen we dat?
Hoe ziet dat eruit?
Politie Nederland
Marjon van Gelderen
“Ontwerp, kunst en artistiek denken bieden ruimte om ons dominante voelen, denken en gedragen uit te dagen. Het kan persoonlijke en strategische transformatie op gang brengen en houden. Dat is nodig in deze complexe wereld, ook voor de politie.”
Provincie Noord-Brabant
Karla Niggebrugge, beleidsmedewerker Water
“De samenwerking met ontwerpers is zo waardevol, omdat zij een heel nieuw repertoire aanboren. Bij de provincie kijken we objectiever en meer vanuit modellen, en dat is ook onze taak. Daardoor is het soms lastig om een subjectieve en vernieuwende blik mee te nemen. Het is niet of-of, maar het is juist die integratie.”
Hoogtepunten
Hoogtepunten
Oprichting World Design Event: van event tot jaarrond programma
Dutch Design Foundation en designstad Eindhoven lanceerden in 2017 voor het eerst World Design Event (WDE). Een internationaal platform voor de wereldwijde makers van de toekomst. Het evenement organiseerde exposities in de vorm van gethematiseerde Embassies en zou eens in de vier jaar plaatsvinden als onderdeel van Dutch Design Week. WDE ging al snel van event naar jaarrond programma. Inmiddels is het uitgegroeid tot een programma waarbij heel het jaar door in open coalities wordt geleerd, geagendeerd, geëxperimenteerd en gepresenteerd. WDE is vast onderdeel en jaarlijks hoogtepunt van het festival.
People’s Pavilion: van afval tot geleend paviljoen
Hét icoon van het eerste World Design Event stond midden op Strijp-S en kwam uit de koker van Overtreders W en bureau SLA: People’s Pavilion. De ontwerpers en architecten werkten materialen op basis van bruikleen en recycling. Het resulteerde in een kleurrijke façade van plastic tegels gemaakt van het huisafval Eindhovenaren en een houten skelet van geleende componenten. Het was een gigantisch gebouw met een ecologische footprint van bijna nul. Alle benodigde materialen werden na afloop weer ongeschonden geretourneerd aan de eigenaren. Ook de grecylde plastic tegels.
Growing Pavilion: de schoonheid van biobased
Gedreven door een sterke noodzaak en de behoefte een nieuwe manier van denken en doen aan te jagen, ging de Embassy of Circular & Biobased Building de uitdaging aan om een iconisch bouwwerk te realiseren dat volledig zou bestaan uit biobased materialen. Zo lokaal mogelijk gesourced, want de Nederlandse bodem en kennis zijn bijzonder rijk. Negen dagen lang was dit bouwwerk te zien en te beleven in het kloppende hart van DDW; op het Ketelhuisplein. Het project was de vrucht van een actieve open coalitie met partners uit de werelden van ontwerp, architectuur, bouw, overheid en onderwijs.
Biobasecamp: bouwen met bomen
Onmisbaar was het imposante Biobasecamp van Marco Vermeulen. Het paviljoen zette houtbouw op de kaart. Het resulteerde in Nederland tot een uitzending van VPRO Tegenlicht, maar ook internationaal werd het breed opgepikt. Het project gaf architectonische uitdrukking aan de positieve effecten van ‘bouwen met bomen’. Door conventionele bouwmaterialen zoals beton te vervangen voor biobased materialen, draagt houwbouw bij aan de reductie van CO2 én de reductie van stikstof.
Introductie Embassy Conferenties: ontmoeten en bevragen
Tijdens de Embassy conferenties ontmoeten partners, ontwerpers, beleidsmakers, het bedrijfsleven en andere experts elkaar en gaan ze in gesprek over maatschappelijke vraagstukken.
Kick-off WDE podcast
Wat is nou precies de rol van ontwerp bij complexe vraagstukken? Hoe werkt dat? In 2019 werd de eerste stap gezet met het maken van een WDE podcast. Inmiddels een aantal reeksen verder, verkennen we dit nog maandelijks aan de hand van verschillende thema’s, voorbeelden, belangrijke vragen, en door in gesprek te gaan met ontwerpers, beleidsmakers, en experts.
Introductie WDE Talks: van livestream tot real life
Hoe kunnen we in tijden van pandemie en quarantaine Embassy curatoren, partners en ontwerpers toch verantwoord met elkaar in gesprek laten gaan? WDE Talks werd tijdens de pandemie gelanceerd in samenwerking met Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Het format kreeg ook een plek op de digitale Dutch Design Week. Digitaal of fysiek; inmiddels zijn de talks een fundamenteel onderdeel van het WDE programma.
Virtuele Embassies & DDW TV
Vanwege de pandemie werd dit jaar de focus gelegd op virtuele Embassy exposities en online deelname aan DDW TV. In samenwerking met College van Rijksadviseurs maakte WDE zes livestreams vanuit de DDW TV studio in Klokgebouw in Eindhoven. Floris Alkemade (toenmalig Rijksbouwmeester) ging in gesprek met ontwerpers over diverse sociaal-maatschappelijke thema’s.
Erkenning in de Basisinfrastructuur (BIS)
Op Prinsjesdag (15 september 2020) maakte minister van Engelshoven (OCW) bekend welke instellingen voor de periode 2021 t/m 2024 deel zouden gaan uitmaken van de nieuwe BIS. Daarmee kwam het goede nieuws dat Dutch Design Foundation en de verschillende programma’s rijkssubsidie zouden gaan ontvangen.
Live Dutch Design Week
Wat een verademing, weer een fysieke DDW met ruimte voor spontane ontmoetingen, goede gesprekken, en verwondering. WDE toonde acht Embassies op DDW21. De nieuwste Embassy, de Embassy of Inclusive Society, vond haar weg naar het Ketelhuisplein, waar het landde naast The Exploded View: een iconische tentoonstelling van de Embassy of Circular & Biobased Building in de vorm van een huis dat volledig bestaat uit biobased materialen, circulaire bouwmethoden en verhalen over de veranderende waardeketen waar het onderdeel van is.
Het Labyrint: De kunst van richting te veranderen
Architect en voormalig rijksbouwmeester Floris Alkemade presenteerde namens het College van Rijksadviseurs en samen met WDE een tentoonstelling in de vorm van een labyrint. Het was een fysieke vertaling van zijn essay De Toekomst van Nederland. De kunst van richting te veranderen. Hierin beschrijft hij de grote opgaven waar we als land voor staan en hoe we antwoord kunnen geven op complexe vraagstukken als klimaatverandering, verlies aan biodiversiteit, maar ook woningnood, ongelijkheid, vergrijzing en eenzaamheid. Het labyrint verbeelde het vinden van nieuwe wegen, en het belang van een nieuwe manier van kijken en handelen.
Introductie Embassy Labs: Wat als….?
What if Lab en World Design Embassies slaan in 2021 de handen ineen en ontwikkelen het concept ‘Embassy Labs’. In deze labs ontwikkelen ontwerpers concepten die de visies van de Embassies in de praktijk testen. De Embassy Labs vormen vanaf dat moment een belangrijk onderdeel van het Embassy programma en worden jaarlijks gepresenteerd tijdens DDW.
Reizende exposities: WDE op reis
Verschillende Embassy exposities zijn in de afgelopen jaren geland op andere (inter)nationale podia. Zo was The Exploded View onderdeel van de Floriade Expo 2022 en werd de expositie van de Embassy of Food naar Zagreb Design Week gehaald. Ook de Mobility Cube ging op reis. De eerste stop was het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in Den Haag. Daarna reisde de Cube door naar het LEF Experience Center van Rijkswaterstaat.
Totstandkoming nieuwe visie WDE
WDE ontwikkelde een vernieuwde visie voor de komende jaren, samen met de ambassadeurs van het programma: voormalig Rijksbouwmeester Floris Alkemade, filosoof en auteur Jetske van Oosten en social designer en auteur Tabo Goudswaard.
2017
2019
2020
2021
2022
Ahold
Marit van Egmond, algemeen directeur Albert Heijn
“Bij Albert Heijn zetten we al onze kennis en kracht in om beter eten bereikbaar te maken. Voor iedereen. Mede daarom zijn we strategisch partner van de Embassy of Food. We wisselen informatie en ideeën uit, en inspireren elkaar.”
EIT Urban Mobility
Edwin Heesakkers, directeur
“In de Embassy of Mobility delen we kennis met elkaar over het gedrag van mensen in de stad en ontwikkelen we nieuwe concepten. Het mooie van de Embassy is dat je, naast het prachtige hoogtepunt van Dutch Design Week, binnen Embassy Labs jaarrond de kans krijgt om burgers te betrekken bij belangrijke mobiliteitsexperimenten.”
Activiteiten
Embassy Labs
What if Lab en World Design Embassies hebben in 2021 de handen ineengeslagen in de vorm van Embassy Labs. De Embassy Labs zijn gebaseerd op de ontwikkelde en geteste methodieken van What if Lab, een programma van Dutch Design Foundation. Ze vormen de schakel tussen inspirerende vergezichten en concreet toepasbare oplossingen. In deze labs ontwikkelen ontwerpers concepten die de visies van de Embassies in de praktijk testen. De Embassy Labs vormen inmiddels een belangrijk onderdeel van het Embassy programma.
Conferenties
Hoe kan ontwerp een rol spelen bij de maatschappelijke opgaven die spelen in de samenleving? Tijdens Embassy Conferenties verkennen de Embassies, samen met de betrokken partners, experts en ontwerpers de wereld van morgen.
Podcast
In 2021 lanceerden we samen met Eindhoven Design District de podcast “De Tekentafel”. Hiervoor gaat journalist Niels Guns elke maand met verschillende gasten in gesprek over de kracht van ontwerp bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Hoe haal je het meeste uit een traject met ontwerpers, wat is een succesvolle samenwerking en wat kan het een organisatie bieden? We zoeken het voor je uit in De Tekentafel.
WDE Talks
Jaarrond organiseert World Design Embassies verschillende inhoudelijke gesprekken onder de noemer WDE Talks, bijvoorbeeld in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam, of tijdens Dutch Design Week in Eindhoven. Hierbij komen zowel de curatoren, als de partners en ontwerpers aan het woord. Hier vertellen zij meer over het gedachtegoed van de Embassies, de Embassy Labs die ze draaien en vertellen ontwerpers hoe zij met hun project bijdragen aan perspectieven voor de wereld van morgen.
Rijkswaterstaat
Hans Eenhoorn, kwartiermaker
“Vanuit de Embassy of Mobility ontwikkelen we nieuwe, concrete oplossingsrichtingen voor mobiliteitsvraagstukken. Door het te doen en uit te proberen, bijvoorbeeld in de Embassy Labs! Daar zit voor Rijkswaterstaat de kracht in dit partnership. Leren en innoveren door samen te doen!”
Reclassering Nederland
René Poort, strategisch adviseur
“Ontwerpers blijven vragen tot ze de bodem bereikt hebben.”
Facts & figures
Facts & figures
4000+
45
35
300
15
330
300+
150+

Gasten bij 25 Embassy conferenties

Exposities

WDE Talks

Publicaties in 24 landen

Embassies tussen 2017 - 2022

Climate, Data, Intimacy, Robot Love, Urban Transformation, Circularity, Sustainable Design, Food, Mobility, Health, Water, Rethinking Plastic, CBB, Safety en Inclusive Society

Deelnemende ontwerpers

Unieke content

Nieuwsartikelen, artikelen, video’s, podcasts en nieuwsbrieven

Partners

Overheden, bedrijfsleven en industrie, maatschappelijke organisaties, onderwijs- en kennisinstellingen.
In de media
Publicaties
Elle Croatia, 2022
Supermarket budućnosti putem sedam tema predstavlja rezultate ovog istraživanja i široku paletu projekata dizajna hrane nastalih za bolji svijet. Napokon, vi, kao potrošač, imate ogroman utjecaj na to što se prodaje jednostavnim odabirom namirnica koje kupujete: Meso ili burger od graha? Kravlje ili sojino mlijeko? Domaće, lokalne, plodove ili egzotične iz uvoza?
Volkskrant, 2018
De ambitie van Dutch Design Week liegt er niet om: laten zien dat design een positieve kracht is die alle aspecten van ons leven kan verbeteren. Van de meer dan honderd presentaties die deze week in Eindhoven zijn te zien, weet de Embassy of Health deze optimistische ambitie het beste te verwezenlijken. Deze presentatie is een krachtige pleidooi voor een zorgzamere samenleving en onderstreept daarmee de positieve veranderkracht van design.
Innovation Origins, 2019
Welke toekomst hebben we? En wat voor toekomst willen we eigenlijk? Hoe ontwerpen we die toekomst? Ontwerpers proberen al deze vragen te beantwoorden tijdens Dutch Design Week. Op de World Design Embassies worden deze vragen verder uitgediept in tentoonstellingen, presentaties, workshops, lezingen en debatten. Elke ambassade organiseert ook een conferentie, waar het betreffende vraagstuk wordt uitgediept.
FRAME, 2017
Colourful tiles lining the façade are fabricated from locally-gathered recycled plastic, adding a participatory element to the design, which will be redistributed after its dismantling. The meticulously planned structure demonstrates that beautiful architecture and sustainability are not mutually exclusive concepts; and perhaps even establishes its own niche of 'borrowed architecture'.
Dezeen, 2017
The People’s Pavilion is designed to promote the value of a closed-loop, or “circular”, construction system, which involves thinking beyond the life of the building, so that little or no waste is produced as a result.
ArchDaily, 2017
The pavilion is a design statement of the new circular economy, a 100% circular building where no building materials were lost in construction. The designers of the bureau SLA and Overtreders W accomplished this with a radical new approach: all of the materials needed to make the 250 m2 building were borrowed.
Eindhovens Dagblad, 2021
In de Embassy of Biobased Building - een huis op het Ketelhuisplein gemaakt uit natuurlijke materialen - zagen moeder en zoon net hoe ver deze woning van de toekomst nog af staat van hun eigen huis. Binnen in de ambassade laat een man zijn verbazing de vrije loop bij wat hij ziet: Een drinkglas gemaakt uit eierschalen en toch gewoon doorzichtig.
Fonk, 2019
Met het thema 'If not now, then when?' benadrukt de Dutch Design Week 2019 de urgentie van de gewenste transitie naar duurzaamheid en een meer circulaire economie en manier van leven. De vraag hoe dit gerealiseerd zou kunnen worden staat centraal in de Embassy of Sustainable Design. World Design Embassies is een jaarrond programma van Dutch Design Foundation en partners met een hoogtepunt tijdens Dutch Design Week.
Innovation Origins, 2019
Welke toekomst hebben we? En wat voor toekomst willen we eigenlijk? Hoe ontwerpen we die toekomst? Ontwerpers proberen al deze vragen te beantwoorden tijdens Dutch Design Week. Op de World Design Embassies worden deze vragen verder uitgediept in tentoonstellingen, presentaties, workshops, lezingen en debatten. Elke ambassade organiseert ook een conferentie, waar het betreffende vraagstuk wordt uitgediept.
Arch Daily, 2021
Featuring 100 types of sustainable materials, The Exploded View Beyond Building is a concrete example of the possibilities of creating a circular living environment, bringing together substantial research into high-quality components fit for disassembly and modular design.
VPRO, 2021
Geen organisatie, instelling of samenleving die zich anno 2021 niet inclusief wil noemen. Maar hoe doe je dat: inclusief zijn? Ook midden op het Ketelhuisplein: een social hairsalon, bij de Embassy of Inclusive Society. Hier kan de bezoeker worden geknipt en geschoren – zeiden we niet dat je op DDW 2021 voortdurend mag meedoen?
Toekomst
Hoe kijken we vooruit?
Met dank aan onze partners
Colofon
Met dank aan alle betrokkenen van de afgelopen 5 jaar World Design Embassies: de curatoren, projectleiders en hun teams, ontwerpers, partners, vrijwilligers, media, fondsen en natuurlijk alle bezoekers.

Digitale publicatie

Ontwerp: Studio van Onna
Ontwikkeling: Oscar Orton
Redactie: Marianne Aarnoudse, Maud Bongers, Julie Trienekens & Penyue Yang

Fotografie

Filip Dujardin
Sjoerd Eickmans
Cleo Goossens
Max Kneefel
Ronald Tilleman
Oscar Vinck
Jeroen van der Wielen

Video & podcast

Blickfänger

Videoportretten

Marianne Aarnoudse
Martijn Paulen
Floris Alkemade
Jetske van Oosten
Tabo Goudswaard

© Dutch Design Foundation, 2022

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.